Hanukkah Mug & Sock Set

$24.95
Love you a "Latke" Mug with socks